Pedro Antonio Gómez Saínz, Abokatua

Zuzenbide zibila. Zigor arlokoa. Ezkontza auzietakoa. Banaketak eta dibortzioak. TRafiko istripuak. Erreklamazioak. Berankorrak. Zorrak eta ez ordaintze arazoak. Aurrez-aurreko aholkularitza, bezero bakoitzari egokitua.